Trường phòng IT tại ThyssenKrupp Việt Nam

“Dịch vụ IT của TSG thuyết phục tôi hoàn toàn. Việc triển khai diễn ra nhanh chóng và không hề làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp”

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.