Kiểm tra định kỳ

Dịch vụ IT của TSG đảm bảo sự ổn định cho hạ tầng CNTT của doanh nghiệp bằng cách liên tục kiểm tra, bảo trì và báo cáo chi tiết tình trạng hệ thống IT hàng tháng.

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.