Hạ tầng ổn định

Dự phòng các thiết bị, linh kiện để thay thế nhanh chóng khi hệ thống khi gặp sự cố. Hạn chế tối đa gián đoạn công việc, giúp hệ thống CNTT hoạt động ổn định.

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.