Phản hồi nhanh chóng

Các kỹ thuật viên liên tục tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng qua tổng đài và trang ticket helpdesk, đồng thời phản hồi nhanh chóng không quá 10 phút.

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.