GIẢI PHÁP MICROSOFT 

Là đối tác chiến lược nhiều năm của Microsoft, TSG có đủ tiềm lực và khả năng cung cấp đầy đủ những dịch vụ IT với chất lượng tốt nhất từ dịch vụ tư vấn chọn lựa giải pháp và phác thảo công tác triển khai cho tới việc triển khai và bảo hành. Mục tiêu của chúng tôi là khai thác tối ưu công nghệ của Microsoft, giúp cho mọi khách hàng có được giải pháp toàn diện và được cá nhân hóa phù hợp tính chất, quy mô và ngành nghề của mỗi doanh nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai thành công các giải pháp của Microsoft, chúng tôi tự tin thực hiện mọi dự án phức tạp trên thế giới.

Là đối tác của Microsoft:

Gold Volume Licensing
Gold Midmarket Solution Provider
Gold Small & Midmarket Cloud Solution
Gold Cloud Productivity
Gold Cloud Platform
Gold Cloud customer relationship management

TRUYỀN THÔNG HỢP NHẤT 

 • Đồng bộ hoạt động giao tiếp trên Exchange và Skype for Business
 • Chuyên nghiệp hóa các portal và quy trình làm việc với các tài liệu trên SharePoint
 • Tích hợp các ứng dụng với BizTalk Server
 • Quản lý quan hệ khách hàng trên  Dynamics CR
 • Quản lý quy trình kinh doanh trên Dynamics AX
 • Quản lý phần mềm và dự án trên Project Server và Visual Studio TFS
 • Các ứng dụng Cloud: Office 365, CRM Online và Project Online
 • Lưu trữ và quản lý dữ liệu lớn trên SQL Server và Office

HIỆU QUẢ VÀ BẢO MẬT

 • Public cloud trên Azure
 • Các giải pháp private và hybrid cloud trên Windows Server và System Center
 • Quản lý và giám sát cơ sở hạ tầng trên các sản phẩm System Center và Enterprise Mobility Suite
 • Bảo vệ dự liệu trên ForeFront Identity Manager Rights Management Services
 • Cấp quyền truy cập từ xa vào các nguồn dữ liệu doanh nghiệp qua DirectAccess